Stanovanjska hiša Bukovica pri Vodicah

2018-02-14T11:49:32+00:00

Opis projekta: Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in mansardo. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljena 3 parkirna mesta. Predvidena konstrukcija objekta je armiran beton in opečni zidaki. Pod pritličjem [...]

Stanovanjska hiša Šinkov turn 2 pri Vodicah-pasivna

2018-02-14T11:29:17+00:00

Opis projekta: Investitor je na zemljišču zgradil nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt obsega pritličje in mansardo. Predvidena konstrukcija objekta je skeletna gradnja iz lesa, tudi ostrešje bo leseno. Objekt stoji na temeljni plošči. Debelina zunanjih sten je 41 cm, notranjih pa 17cm. Medetažna plošča bo križno-lepljena, debeline 16 cm.  Strešna konstrukcija bo klasična lesena, [...]

Stanovanjska hiša Bežigrad

2018-02-13T10:27:11+00:00

Opis projekta: Stanovanjska hiša Bežigrad je namenjena prebivanju ene družine. Nosilna konstrukcija objekta bo grajena skeletno. Zadeva: Novogradnja. Pripravljena dokumentacija: 1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) Idejna zasnova Vodilna mapa Načrt arhitekture Izjava statika o statični ustreznosti objekta 2. Vodenje upravnega postopka 3. Projekt za izvedbo (PZI) Načrt arhitekture Načrt NN priključka [...]

Stanovanjska hiša Šinkov turn pri Vodicah-pasivna hiša

2018-02-12T22:37:13+00:00

Opis projekta: Predmetna gradbena parcela je v naselju Šinkov Turn (občina Vodice). Gradbena parcela je obstoječ travnik. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in mansardo. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Zaradi nagnjenega terena bo na vzhodni [...]

Stanovanjska hiša Siničica pri Medvodah-pasivna hiša

2018-02-09T19:57:35+00:00

Opis projekta: Predmetna gradbena parcela je v občini Medvode. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in mansardo in bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 45° (sleme bo potekalo v smeri J-S). Ob objektu bo, kot del stanovanjskega objekta (izven toplotnega ovoja stanovanjske hiše) zgrajena podkletena lopa. [...]

Stanovanjska hiša Šentvid v Ljubljani

2018-02-09T19:51:27+00:00

Opis projekta:Investitor namerava na parceli zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in nadstropje in bo nadkrit z enokapno streho v naklonu 13° (sleme poteka v smeri V-Z). Vhod je iz dvorišča na S fasadi. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Zaradi nagnjenega terena bo [...]

Stanovanjska hiša Žeje pri Kranju

2018-02-09T19:40:29+00:00

Opis projekta:Predmetna gradbena parcela je v občina Naklo. Gradbena parcela je obstoječ travnik.Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt, ki bo obsegal pritličje in mansardo. Nadkrit bo z dvokapnico v naklonu 45°, manjši del strehe bo raven. Vhod bo na S strani objekta. Zaradi nagnjenega terena bo na vzhodni meji proti sosednji parceli 130/7 [...]

Stanovanjska hiša Naklo 3 pri Kranju

2018-02-14T11:37:05+00:00

Opis projekta: Predmetna gradbena parcela je v naselju Naklo (občina Naklo). Gradbena parcela je obstoječ travnik. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Večji del objekta bo obsegal pritličje in nadstropje in bo nadkrit z dvokapnico v naklonu 36°, del objekta pa bo pritličen in bo imel ravno streho. Vzhodno se bosta stanovanjskega [...]

Stanovanjska hiša Naklo 2 pri Kranju

2018-02-14T11:30:53+00:00

Opis projekta: Predvidena gradnja bo enostanovanjska družinska hiša. Sestavljali jo bodo stanovanjski del objekta, vrtna uta in nadstreška. Stanovanjski del objekta bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 36 stopinj (sleme bo potekalo v smeri Z-V), vrtna uta in nadstreška pa bodo imeli ravno streho. Tudi del stanovanjskega dela objekta (vetrolov v pritličju in [...]

Stanovanjska hiša Spodnje Gorje pri Bledu

2018-02-14T11:37:22+00:00

Opis projekta:Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt z manjšim frizerskim salonom. Objekt bo obsegal pritličje in mansardo in bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 45 stopinj. (sleme bo potekalo v smeri JV-SZ), del objekta, ki bo v funkciji frizerskega salona bo nadkrit z ravno streho. Ob objektu bo, kot del stanovanjskega objekta, [...]